Apie Mus

Darželio veikla

Įstaiga, padedama šeimai, atlieka vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo funkcijas. Sudarytos higienos, pedagoginės, psichologinės sąlygos, užtikrinančios socialinį, psichologinį ir fizinį vaiko saugumą, reikiamą jo socialinę adaptaciją, brandumo mokyklai.

Ruošiant vaikus mokyklai stengiamės, kad kiekvienas vaikas darželyje lavėtų tiek, kiek jis tam turi fizinių ir dvasinių išgalių bei kad atsiskleistų ir lavėtų individualūs vaikų sugebėjimai.

Lopšelio – darželio grupes lanko vaikai nuo 1,5 iki 3 metų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes – nuo 3 iki 6 metų.

Lopšelyje darželyje ,,Gintarėlis“ yra 2 lopšelio grupės dibantčios 10,5 ir 12 val., 7 ikimokyklinio ugdymo grupės dirbančios 10,5 ir 12 val. ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės dirbančios 12 val.

Į grupes integruojami specialių poreikių turintys vaikai, kalbos ir komunikacijos bei fizinių judėjimo sutrikimus turintys vaikai.

Dirbame pagal individualią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Taikome Montessori (1 grupė) ir Valdorf’o (2 grupės) metodiką. Specializuojamės vaikų meninio ugdymjo srityje
 
Mokslo metų trukmė, darbo laikas

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1-ąją, baigiasi gegužės 31-ąją dieną. Vasaros laikotarpiu lopšelio – darželio darbas derinamas su ugdytinių tėvais.

Kauno lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ 5 dienų darbo savaitė, dirba 12 grupių:

Ankstyvojo ugdymo (vaikams nuo 1,5 iki 3 metų) – 2 grupės,

Ikmokyklinio ugdymo (vaikams nuo 3 iki 5(6) metų) – 7  grupės,

Priešmokyklinio ugdymo (vaikams nuo 5(6) iki 7 metų) – 3 grupės.

Darbo laikas:

Įstaiga dirba nuo 7 iki 19 val.

Lopšelyje-darželyje šešios grupės dirba 10,5 val., šešios – 12 val.

Vaiko dienos ritmas:

7 – 8 val. Vaikų priėmimas, pokalbiai su tėvais

8.30 – 9.30 val. Pusryčiai

9.30 – 10.30 (11) val. Ugdomoji organizuota veikla (muzikinė, meninė , kūno kulktūros salėje arba grupėse; kalbinių, matematinių, sensorinių irk t. įgūdžių lavinimas; ugdomoji žaidybinė veikla)

10.30 (11) – 11.30 val.  Veikla lauke (judrūs žaidimai, darbinė veikla, stebėjimai)

11.30 – 11.50 val. Pasiruošimas pietums

12-13 val. Pietūs

13-15.30 val. Ramybės laikas, miegas

15.30 val. Kėlimasis, laisva veikla

15.50-16.20 val. Vakarienė

16.30 val. Ugdomoji organizuota ir žaidybinė veikla salėje, grupėse arba lauke

17.30-19 val. Vaikų išlydėjimas namo, pokalbiai su tėvais

Ugdomosios arba žaidybinės veiklos metu gali vykti spektakliai, koncertai, išvykos