Ataskaitos

Pajamų įmokų ataskaita už 2018 IV ketvirtį

Pajamų įmokų ataskaita už 2018 IV ketvirtį

2018 m. II ketvirčio finansinė atskaita

2018-II ketv. balansas

2018 m. III ketvirčio finansinė atskaita

2018-III ketv. balansas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31d. duomenis

2018 m. viešųjų pirkimų ataskaita    

Viešųjų pirkimų ataskaita 2018-01-26

2017 m. viešųjų pirkimų planas

Image0001 (11)Image0002 (8)Image (32)Image0003 (5)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita

Image0004 (1)Image0005 (1)Image0006

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataiskaitų rinkinys

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataiskaitinį laikotarpį

Atsargos

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2016 m. I ketvirčio finasinės ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

F4-spec F4-B Aiš.r F4-spec F4-SB F4-MK F2-SB F2-MK F-1 F2-spec. Balansas

 2016 m. II ketvirčio finasinės ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

F1 F-1-Spec. F2-AR F2-Invest. F4-BendraFile (1) F4-MKFile F4-SB File F4-Spec.File (1) BALANSAS – Copy

Ataskaitos 2016 m. 

Aiškinamasis raštas 2016

Finansinės būklės ataiskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

ARAR-1A R-2 BalansasF-1F2 INVEST.F-2-ARF-2-MMAF-2SBF-2-SPEC.F-2-VB F-4

Ataskaitų rinkinys (pagal 2015 m. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2015 m. rugsejo 30 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Finansinės būklės ataskaita (2015 metų ketvirčių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai)

F1-Iketv
F1-IIketv
F1-IIIketv
f4-iiiketv
f4-iiketv
F1-Iketv
F-1
F-4

Kauno lopšelio-darželio "Gintarėlis" perkamų produktų kainos 2014 m

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Tyrimo "Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimas" rezultatai 2013 - 06 - 28

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

 Finansinės būklės ataskaita (pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

Mokestis už darželį (pagal 2014 m. lapkričio 14 d. duomenis)

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.