Darbuotojai

Administracija

Vilma Skrebytė – direktorė

Gintarė Bosienė – direktorės pavaduotoja ugdymui

Jagita Vaičiulienė – direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Regina Pavlovičienė – sveikatos priežiūros specialistė-dietistė

Vilma Kreickamienė – raštvedė

Specialistai

Martyna Peleckaitė -neformaliojo ugdymo mokytoja  ( kūno kultūros)

Žydrūnė Jakubauskaitė –  logopedė-metodininkė

Daiva Kranauskienė – logopedė – metodininkė

Irena Mikuličiūtė – meno pedagogė – metodininkė

Bronė Štarevičienė – muzikinio ugdymo pedagogė – metodininkė

Įstaigos taryba

Pirmininkė – Daiva Putnikienė – auklėtoja – metodininkė,

Nariai:

Regina Gružauskienė – auklėtoja – metodininkė,

Rimalda Sudikienė – auklėtoja – metodininkė,

Aušra Kupčinskienė – auklėtojos padėjėja,

Vilma Kreickamienė – raštvedė,

Regna Pavlovičienė – sveikatos priežiūros specialistė-dietistė,

Žydrūnė Jakubauskaitė – tėvų atstovė,

Gintarė Naumovienė – tėvų atstovė,

Eglė Maželienė – tėvų atstovė.

Įstaigos vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – Vilma Skrebytė – direktorė

Nariai:

Daiva Kranauskienė –  logopedė – metodininkė

Lina Koženiauskienė –auklėtoja-metodininkė,

Regina Pavlovičienė – sveikatos priežiūros specialistė-dietistė,

Gintarė Bosienė – direktorės pavaduotoja ugdymui,

Žydrūnė Jakubauskaitė – logopedė-metodininkė.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Auklėtoja – metodininkė Roma Žalienė 8 gr. ,,Viščiukų“

Auklėtoja – metodininkė Daiva Laurinavičienė 8 gr. ,,Viščiukų“

Auklėtoja – metodininkė Daiva Putnikienė 6 gr. ,,Kiškučių“

Auklėtoja – metodininkė Rimalda Sudikienė 6 gr. ,,Kiškučių“

Vyr. auklėtoja Rita Pčalinienė 12 gr. ,,Žvirbliukų“

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės

Auklėtoja – metodininkė Regina Gružauskienė 4 gr. ,,Peliukai“ (lopšelis)

Auklėtoja – metodininkė Jūratė Grigonienė 5 gr. ,,Pelėdžiukai“

Auklėtoja – metodininkė Romualda Gulbinienė 7gr. ,,Drugeliai“

Auklėtoja – metodininkė Diana Šiaudvytienė 4 gr.,,Pekiukai“ (lopšelis)

Auklėtoja – metodininkė Onutė Juodienė 1gr. ,,Mažyliai“ (lopšelis)

Auklėtoja – metodininkė Lina Koženiauskienė 7gr.,,Drugeliai“

Auklėtoja – metodininkė Veronika Lavryk  5gr. ,,Pelėdžiukai“

Auklėtoja Žydrūnė Jakubauskaitė 2 gr. ,,Bitutės“

Vyr. auklėtoja Jelena Navikienė 2gr.,,Bitutės“

Auklėtoja – metodininkė Neringa Mikelionienė 9gr. ,,Nykštukai“

Auklėtoja – metodininkė Daina Stunžėnienė -3gr.,,Skruzdeliukai“

Vyr. auklėtoja Liucija Janavičienė – 10 gr.,,Boružėlės“

Auklėtoja Vaida Janavičienė – 3 gr.,,Skruzdeliukai“

Auklėtoja – metodininkė Rita Staugaitienė 9gr. ,,Nykštukai“

Auklėtoja – metodininkė Drasutė Paškauskienė 11gr.,,Meškučiai“

Auklėtoja – metodininkė Virginija Botyrienė 11gr. ,,Meškučiai“