Darželio grupės

Lopšelio 1 gr. ,,Mažyliai" 

Modelis – 10,5 val.

Auklėtojos:

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė Onutė Juodienė  (1,06 et.)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė Neringa Mikelionienė (0,23 et.)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė Diana Šiaudvytienė  (0,15 et.)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė Regina Gružauskienė (0,15 et.)

Auklėtojos padejėja Levutė Andriūnienė

Lopšelio 4 gr. ,,Peliukai"

Modelis – 12 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Diana Šiaudvytienė (0,91 et.)

Auklėtoja – metodininkė Regina Gružauskienė (0,91 et.)

Auklėtojos padejėja Aušra Kupčinskienė

Ikimokyklinio amžiaus 2 gr. ,,Bitutės" 

Modelis – 10, 5 val.

Auklėtojos:

Vyr. auklėtoja Jelena Navikienė (1,0 et.)

Auklėtoja Žydrūnė Jokubauskaitė (0,45 et.)

Auklėtoja – metodininkė Neringa Mikelionienė (0,14 et.)

Auklėtojos padejėja Raminta Augustinavičienė

Ikimokyklinio amžiaus 3 gr. ,,Skruzdeliukai"

Modelis – 12 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Daina Stunžėnienė (1,0 et.)

Auklėoja Vaida Janavičienė (0,65 et.)

Auklėtoja – metodininkė Neringa Mikelionienė  (0,17 et.)

Auklėtojos padejėja Milda Jakeliūnienė

Ikimokyklinio amžiaus 5 gr. ,,Pelėdžiukai"

Modelis – 12 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Jūratė Grigonienė (1,02 et.)

Auklėtoja – metodininkė Veronika Lavryk (0,8o et.)

Auklėtojos padejėja Lijana Zaveckienė

Ikimokyklinio amžiaus 7 gr. ,,Drugeliai"

Modelis – 10, 5 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Lina Koženiauskienė (1,0 et.)

Auklėtoja – metodininkė Romualda Gūlbinienė (0,59 et.)

Auklėtojos padejėja Aldona Simanavičienė

Ikimokyklinio amžiaus 9 gr. ,,Nykštukai"

Modelis – 10,5 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Rita Staugaitienė (1,0 et.)

Auklėtoja – metodininkė Romualda Gūlbinienė (0,41 et.)

Auklėtoja – metodininkė Virginija Botyrienė (0,18 et.)

Auklėtojos padejėja Dana Stankevičienė

Ikimokyklinio amžiaus 10 gr. ,,Boružiukai" 

Modelis – 10,5  val.

Auklėtojos:

Vyr. auklėtoja Liucija Janavičienė (1,0 et.)

Auklėtoja Vaida Janavičienė (0,36 et.)

Auklėtoja – metodininkė Neringa Mikelionienė (0,23 et.)

Auklėtojos padejėja Janina Moginienė

Ikimokyklinio amžiaus 11 gr. ,,Meškučiai" 

Modelis – 12 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Drasutė Paškauskienė (1,0 et.)

Auklėtoja – metodininkė Virginija Botyrienė (0,82 et.)

Auklėtojos padejėja Indrė Gustaitienė

Priešmokyklinio amžiaus 6 gr. ,,Kiškučiai" 

Modelis – 12 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Daiva Putnikienė (0,91 et.)

Auklėtoja – metodininkė Rimalda Sudikienė (0,91 et.)

Auklėtojos padejėja Aistė Kupčinskienė

Priešmokyklinio amžiaus 8 gr. Viščiukai" 

Modelis – 12 val.

Auklėtojos:

Auklėtoja – metodininkė Roma Žalienė (0,91 et.)

Auklėtoja – metodininkė Daiva Laurinavičienė (0,91 et.)

Auklėtojos padejėja Virginija Grigaliūnienė

Priešmokyklinio amžiaus 12 gr. ,,Žvirbliukai"

Modelis – 10,5 val.

Auklėtojos:

Vyr. auklėtoja Rita Pčalinienė (1,0 et.)

Auklėtoja – metodininkė Neringa Mikelionienė (0,23 et.)

Auklėtoja – metodininkė Daiva Putnikienė (0,09 et.)

Auklėtoja – metodininkė Rimalda Sudikienė (0,09 et.)

Auklėtoja – metodininkė Roma Žalienė (0,09 et.)

Auklėtoja – metodininkė Daiva Laurinavičienė (0,09 et.)

Auklėtojos padejėja Gerda Mačiulaitienė