Viešieji pirkimai

Skelbiame:

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITĄ,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA ir

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.

PAGAL 2011 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“
SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

KVIETIMAS KONKURSUI KOMPIUTERINEI TECHNIKAI

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

KVIETIMAS KONKURSUI ŽAISLAMS

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

KVIETIMAS KONKURSUI LAUKO PRIEMONĖMS

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

KAUNO  LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.

2016 m. KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“
NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ,PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Norėdami parsisiųsti spauskite čia.