Misija

  • Ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.
  • Sudaryti sąlygas vaiko veiklos plėtotei, garantuoti vaikui saugius, turiningus ir kūrybiškus metus.
  • Sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
  • Išbandyti, adaptuoti, kurti naujus ugdymo būdus, skleisti naujoves Kauno miesto ir respublikos pedagogams.
  • Formuoti atvirą, vaikų bei pedagogų gebėjimus įkvepiančią kūrybinę aplinką.